Ulkomaan yhteyksiä 11 metrillä

Taajuudet ja kutsut

Yleisimmin käytetyt kutsutaajuudet 11 metrillä ovat ns. ”pitkävitonen” eli 27.555 sekä 26 MHz:lla 26.285. Kutsut muodostuvat prefiksistä (Suomessa: 56) sekä kerhon kirjaimista, esimerkiksi: FL, TRC, AT tai SD, ja henkilökohtaisesta jäsennumerosta. Eli kutsu voi olla esimerkiksi muotoa 56FL101, joka kertoo että kyseinen asema on Suomesta ja FL-kerhon jäsen.

Yhteydet ja kilpailut

Yhteyksien pito 11 metrillä ei rajoitu pelkästään uusien maiden keräilyyn tai jutteluun bandilla. Monet kerhot tapaavat järjestää kisoja eli kontesteja, joissa yritetään saada mahdollisimman paljon pisteitä. Jokaisesta työskennellystä asemasta saattaa saada esimerkiksi yhden pisteen ja suuremman pistemäärän jokaisesta uudesta maasta. Kokonaispistemäärä voi myös koostua esimerkiksi asemapisteistä kerrottuna workittujen maiden määrällä.

Kisojen säännöt vaihtelevat täysin kerhoittain. Palkintoina voittajille voi olla pokaali, QSL-kortteja ja/tai muuta kerhon materiaalia. Kisoja on kerhojen vain omille jäsenilleen järjestämiä, mutta on olemassa myös kaikille avoimia kisoja, kuten TRC:n maailman kontesti. TRC:n kisassa kaikki kisaan osallistuvat asemat lähettävät lokinsa kisan managerille, ja yhteydet sekä pistemäärät tarkistetaan pelkkien lokien perusteella, joten QSL-korttien vaihtaminen ei ole välttämätöntä.

Monet 11 m osa-alueet kuten IOTA ja LOTA ovat alunperin peräisin hamibandeilta.

IOTA (Islands on the Air)

IOTA
Usein bandilla tapaa kuulla IOTA-aktivaatioita. Kutsu saattaa olla esimerkiksi 1ST/EU031. Tässä tapauksessa kyseessä on Italiasta äänessä oleva ST-kerhon aktivaatio joltain EU-031 saariryhmän saarelta. Kutsun muoto IOTA-aktivaatioissa on yleensä edellä mainittu, mutta vastaan saattaa tottakai tulla muunkin muotoisia kutsuja.

Jotkut 11 metrin harrastajat saattavat itse asua jollain IOTA-saarella, ja ovat sieltä tällöin äänessä omalla kutsullaan. IOTA:ssa on siis kyse tiettyjen saarien workkimisesta. Toki voit itsekin halutessasi aktivoida jonkin IOTA-saaren mutta tällöin sinun täytyy tietää, että kyseessä on tosiaan IOTA-saari sekä tietää mihin ryhmään saari kuuluu. Listan saariryhmistä löydät mm. netistä.

Periaatteessa IOTA-saareksi lasketaan meressä oleva saari, joka löytyy kartalta, jonka mittasuhde on vähintään 1:1,000,000, ja jos saari sijaitsee 1 kilometrin etäisyydellä rannikosta, tulee sen kaikilta osiltaan olla vähintään 200 metrin päässä rannikosta, kun välissä on pelkkää merta eikä muita saaria.  Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät RSGB:n IOTA-säännöksistä.

Jotkut 11 metrin harrastajat yrittävät saada tälläisiä IOTA-saaria workittua mahdollisimman paljon. Tämä voikin olla vaihtelua tavanomaisen maiden keräilyn lisäksi.

Sisämaan vesistöissä, kuten joissa tai järvissä, sijaitsevat saaret eivät ole IOTA-saaria, vaan ne ovat ns. IWI (Inland Waterway Island) -saaria. Eli, kun aktivoit jonkin järvessä tai joessa sijaitsevan saaren, kyseessä on IWI-aktivaatio.

LOTA (Lighthouse on the Air)

LOTA
LOTA tarkoittaa majakoiden aktivointia. CQ-kerho suunnitteli LOTA-logon, jota kaikki majakka-aktivoinnit voivat käyttää QSL-kortissaan. Italialainen Sugar Delta -kerho on ollut aktiivisesti mukana aktivoimassa majakoita ja järjesti joitakin vuosia takaperin ns. ”SD Lighthouse Festival” -tapahtuman, jossa on aktivoitu useita majakoita mm. Englannista. LOTA-aktivaatioissa kutsu on tavallisesti muotoa 26SD/ENG080. Tässä tapauksessa kyseessä on Englannista äänessä oleva Sugar Delta -kerhon aktivaatio. Majakan referenssinumero on ENG-080, joten kyseessä on Maryportin majakka. Referenssinumerot määrää ARLHS. Majakoiden referenssinumerot löydät osoitteesta: http://wlol.arlhs.com/

Muut aktiviteetit

Muita osa-alueita ovat esimerkiksi: COTA (Castles on the Air), MILL-aktivaatiot, SOTA (Summits on the Air) sekä SWOTA (Shipwrecks on the Air). SES (Special Event Station) -asemia on usein äänessä erilaisten tapahtumien aikana.

Nykyään myös erilaiset kirjain kontestit ovat osa 11 m toimintaa. Esimerkkinä tästä voidaan pitää vuoden 2010 DA-RC:n Christmas SES:siä, jossa oli äänessä 9 eri asemaa eri maista. Jokaisella asemalla oli oma kirjain, joka oli osa aseman kutsua (esimerkiksi 43DA/H). Kirjaimet tulivat sanasta christmas ja tarkoituksena oli yrittää kerätä kaikki kirjaimet. Loki lähetettiin kisan jälkeen kontestin managerille, jolta saatiin vastineeksi QSL-kortti. Lisäksi ne, jotka olivat onnistuneet keräämään kaikki kisan kirjaimet olivat oikeutettuja sertifikaatin saamiseen.

TRC Country Award
Monilla kerhoilla on tarjolla myös useita erilaisia awardeja eli työskentelytodistuksia jäsenilleen. Eräs tälläinen voisi olla esimerkiksi Greek Provinces Award, joka on mahdollista saada kun on workkinut kaikki Kreikan läänit. Saadaksesi awardin tulee sinun yleensä lähettää QSL-kortit tai niiden kopiot todisteiksi siitä, että todella olet workkinut kyseiset läänit. Joillain kerhoilla on myös kaikille avoimia awardeja, jollaisia on mahdollista lunastaa kriteerien täyttyessä vaikka ei olisikaan kyseisen kerhon jäsen.

Joskus 11 metrillä on äänessä operaattoreita, jotka ovat lomalla jossain toisessa maassa. Aktiivisimmat harrastajat taas saattavat lähteä ulkomaille aktivoimaan jonkun tietyn kiinnostavan maan, josta ei ole asemia jostain syystä äänessä. Joskus kun radioamatöörit pitävät jonkun pedition tietystä kiinnostavasta maasta, muistavat he myös meitä 11 metrin harrastajia ja pitävät oman aktivoinnin 11 metrillä.

Lisätietoja

Lisää tietoa 11 m ulkomaanyhteyksistä löytyy esimerkiksi englanninkielisestä aloittelijan oppaasta 11 m DX-QSOiluun:
21SD333:sen 11m DX How-to